Trimergo

Trimergo

Systeem: Trimergo

Bedrijfs informatie

Trimergo

Trimergo

Trimergo ontwikkelt en implementeert ERP software voor de projectgestuurde industrie. Deze software gaat, anders dan conventionele ERP-software, uit van de projectmatige afstemming tussen verkoop, engineering, inkoop, productie, montage en service.

Sinds de oprichting van Trimergo in 2001 hebben meer dan driehonderd bedrijven wereldwijd gekozen voor Trimergo-software, van MKB tot multinationals. Deze bedrijven bevinden zich in alle projectgestuurde sectoren, zoals onder meer de speciaalmachinebouw, apparatenbouw, staalconstructie, scheepsbouw, hightech, offshore & energy.

Trimergo is geschikt voor alle bedrijven met een projectgestuurde bedrijfsvoering, ongeacht de omvang. Voor meer informatie zie www. trimergo.com.

Product informatie

Trimergo T2H4

Vragenlijst Versie 9: Gevalideerd
Vragenlijst Versie 10: Validatie gepland

Trimergo T2

Centraal binnen Trimergo T2 staat de projectmatige afstemming tussen verkoop, engineering, werkvoorbereiding, inkoop, productie, montage en service. Grote voordelen hiervan zijn: meer overzicht en controle op het hele project, minder afstemmingsfouten, hogere bezettingsgraad, kostenbesparing, verbeterde projectmarges en een nog sterkere klantgerichtheid.

In de visie van Trimergo is het voor projectmatig werkende (productie-)bedrijven noodzakelijk om de projectplanning, de logistieke planning en de resource planning (mensen en middelen) volledig geïntegreerd en op flexibele wijze met elkaar te laten samenwerken.

Conventionele ERP systemen blijken door hun focus op standaardproductie met bijbehorende starheid moeilijk te kunnen voldoen aan de gewenste hectische en planningsgestuurde werkwijze.

Gebruiksgemak, flexibiliteit en een zeer sterke project focus waren en zijn, ook in de toekomst, de kernbegrippen in de ontwikkeling van Trimergo T2.

Verschillen met ERP

De productie van projecten is sterk afwijkend van standaard serieproducten. Dus ook de eisen aan het besturingssysteem. In het kort de belangrijkste verschillen:

Top down planning in plaats van bottom up

Projecten gaan van grof naar fijn: Vanuit specificaties en urenschattingen vindt de uitwerking plaats naar stuklijsten en werkorders. Bij standaardproducten echter wordt gestart vanuit een bestaande stuklijst met bekende productietijden. Dat is de omgekeerde werkwijze.

Overlap van de productiefases

Omwille van de levertijd zijn de projectfasen sterk overlappend: inkopen terwijl engineering nog plaatsvindt en productie terwijl een aantal  materialen nog binnenkomen. Deze overlap kan flinke verstoringen tot gevolg hebben. Accurate afstemming is hierbij van levensbelang.

De grote rol van Engineering

Engineering is verantwoordelijk voor de stuklijsten en speelt een belangrijke rol in de planning. Integratie van engineering binnen de software is daarom essentieel. Anders wordt integrale projectsturing, de aansluiting van de stuklijst op inkoop en productie en de bewaking van projectmarges een onmogelijke opgave.

Capaciteitsplanning

Een hoge en kostbare urencomponent, het ontbreken van buffers en minder voorspelbare productietijden maken capaciteitsplanning noodzakelijk. Alleen dan zijn goede beslissingen over uitbesteding van werk, inhuur van arbeidskrachten en overwerk mogelijk.

Functies Trimergo T2

De functionaliteit van Trimergo T2 is volledig afgestemd op de behoeften van (semi-) projectgestuurde productiebedrijven. Dat wil zeggen: flexibiliteit, gebruiksgemak, en projectfocus. Trimergo kent integraties met leidende financiële applicaties, CAD en PDM systemen.


Systeem focus:

Projectmatige productie.


Product screenshots

Contact

Sales
00 31 55 577 73 73

Marijn Willemse
marijn.willemse@trimergo.com

Copyright IPL