ECI Software Solutions

ECI Software Solutions

Systeem: Trimergo T2

Bedrijfs informatie

ECI Software Solutions

Als bedrijf staat u vaak voor grote uitdagingen. Produceren op klantspecificatie is één van de meest complexe processen. Het vraagt om de nodige kennis en ervaring. Daarbij hebben klanten steeds hogere verwachtingen en stellen zij strengere eisen aan producten en levertijden. Hoe zorgt u ervoor dat u als bedrijf wendbaar bent en kan voldoen aan de veranderende behoefte van uw klanten?

Digitalisering helpt uw bedrijf om flexibel, schaalbaar en toekomstbestendig te zijn. ECI Software Solutions is ontstaan vanuit de samenwerking van branchegerichte softwarebedrijven voor de maakindustrie. Met onze branchekennis en door inzet van de juiste software en technologie ondersteunen wij bedrijven bij innovatie en digitalisering van bedrijfsprocessen. Zo hebben wij meer dan 3.000 bedrijven begeleid bij hun digitale transformatie.

Vanuit ECI ontwikkelen en leveren wij een breed scala aan softwareapplicaties- en integraties. Daarnaast begeleiden we u ook bij het in kaart brengen en optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Uw doelstellingen en gewenste werkwijzen zijn hierbij ons uitgangspunt. Of u nu net start of al gebruik maakt van bedrijfssoftware, samen met u kijken we naar de kansen voor uw bedrijf om processen te digitaliseren. Het resultaat: een duidelijk stappenplan voor uw bedrijf dat de mogelijkheden en resultaten van digitalisering biedt. Uw roadmap naar de toekomst.

Markten

ECI Trimergo is ontwikkeld voor bedrijven die projectmatig werken. Daarbij richten wij ons met name op de volgende branches:

  • Maritieme industrie
  • Bouw & Toelevering
  • On & Offshore
  • Speciaal Machinebouw
  • Constructie
  • Apparatenbouw

Product informatie

Trimergo T2 T2.22.2.3

Vragenlijst Versie 2023: Gevalideerd

Trimergo T2

Centraal binnen Trimergo T2 staat de projectmatige afstemming tussen onder meer verkoop, engineering, werkvoorbereiding, inkoop, productie, montage en service. Grote voordelen hiervan zijn: meer overzicht en controle op het hele project, minder afstemmingsfouten, hogere bezettingsgraad, kostenbesparing, verbeterde projectmarges en een nog sterkere klantgerichtheid.

In de visie van Trimergo is het voor projectmatig werkende (productie-)bedrijven noodzakelijk om de projectplanning, de logistieke planning en de resource planning (mensen en middelen) volledig geïntegreerd en op flexibele wijze met elkaar te laten samenwerken. Conventionele ERP-systemen blijken door hun focus op standaardproductie met bijbehorende starheid moeilijk te kunnen voldoen aan de gewenste hectische en planning gestuurde werkwijze.

Gebruiksgemak, flexibiliteit en een zeer sterke project focus waren en zijn, ook in de toekomst, de kernbegrippen in de ontwikkeling van Trimergo T2.

Verschillen met ERP

De productie van projecten is sterk afwijkend van standaard serieproducten. Dus ook de eisen aan het besturingssysteem. In het kort de belangrijkste verschillen:

Top down planning in plaats van bottom up

Projecten gaan van grof naar fijn: Vanuit specificaties en urenschattingen vindt de uitwerking plaats naar stuklijsten en werkorders. Bij standaardproducten echter wordt gestart vanuit een bestaande stuklijst met bekende productietijden. Dat is de omgekeerde werkwijze.

Overlap van de productiefases

Omwille van de levertijd zijn de projectfasen sterk overlappend: inkopen terwijl engineering nog plaatsvindt en productie terwijl een aantal materialen nog binnenkomen. Deze overlap kan flinke verstoringen tot gevolg hebben. Accurate afstemming is hierbij van levensbelang.

De grote rol van Engineering

Engineering is verantwoordelijk voor de stuklijsten en speelt een belangrijke rol in de planning. Integratie van engineering binnen de software is daarom essentieel. Anders wordt integrale projectsturing, de aansluiting van de stuklijst op inkoop en productie en de bewaking van projectmarges een onmogelijke opgave.

Capaciteitsplanning

Een hoge en kostbare urencomponent, het ontbreken van buffers en minder voorspelbare productietijden maken capaciteitsplanning noodzakelijk. Alleen dan zijn goede beslissingen over uitbesteding van werk, inhuur van arbeidskrachten en overwerk mogelijk.

Functies Trimergo T2

De functionaliteit van Trimergo T2 is volledig afgestemd op de behoeften van (semi-) projectgestuurde productiebedrijven. Dat wil zeggen: flexibiliteit, gebruiksgemak, en projectfocus. Trimergo kent integraties met leidende financiële applicaties, CAD en PDM-systemen.

Trimergo T2 bevat onder meer de volgende functionaliteit:

•             Bedrijfs- en projectplanning

•             Capaciteitsplanning op afdelingsniveau

•             Actief stuklijstbeheer

•             Voor-, bijgestelde- en nacalculatie

•             100% aansluiting grootboek en projectadministratie

•             Offerte- en relatiebeheer

•             Inkoop

•             Voorraadbeheer

•             Productieaansturing

•             Budgetbeheer

•             Uitbesteding

•             Transportlogistiek

•             Workflow

•             Termijn- en regiefacturering

•             Tijdregistratie

•             Multi-project dashboard

•             Documentbeheer & scanning

•             Servicebeheer, correctief en preventief.


Systeem focus:

Projectmatige productie.


Product screenshots

Contact

Sales
+31 88 63 63 900
www.ecisolutions.com
Afdeling Verkoop
nl-brd@ecisolutions.com

Copyright IPL