Togetr

Togetr

Systeem: Togetr

Bedrijfs informatie

Togetr

Togetr is een Nederlandse software organisatie die zich richt op de ontwikkeling van applicaties voor de maakindustrie. Togetr is ontworpen op basis van een moderne low-code cloud architectuur. Deze technologie biedt de basis om baanbrekend bedrijfsapplicaties te ontwikkelen die voldoen aan nieuwe vragen uit de markt.

De jarenlange kennis en ervaring van het Togetr team met betrekking tot de technische en functionele architectuur gaan terug op de ontwikkeling en implementaties van de Baan Company applicaties (het huidige Infor LN).

Markten:

Togetr richt zich op de maakindustrie met als belangrijkste segmenten:

  • High Tech: gegeven de toenemende vraag, de afstemmingproblematiek van de leveringsketen en het grote aantal engineering wijzigingen en planningsdynamiek is digitalisering essentieel.
  • Machinebouwers: de vraag naar verdere verhoging van de productiviteit, de inzet van een ‘smart customization’ strategie en de inzet van het ‘sertivization’ businessmodel vragen een nieuwe generatie applicaties.

Markten die zich kenmerken door meerdere besturingstypologiën en verschuivende posities van het klantorderontkoppelpunt binnen een onderneming zijn bedrijven waar Togetr substantieel waarde kan leveren.

Product informatie

Togetr 1.2

Vragenlijst Versie 2023: Gevalideerd

Togetr is ontworpen om uitdagingen voor de maakindustrie op een innovatieve manier aan te gaan.

Dit betekent:

  • Slim omgaan met supply chain dynamiek
  • Gericht op de diversiteit van bedrijfskundige besturingstypologiën (ETO, ATO, CTO)
  • Inzet van moderne technologie
  • Ontworpen voor verandering en de cloud
  • Effectiviteit / productiviteit door taaksturing

Enterprise Cloud Platform

Maakbedrijven hebben de klantvraag en de omgeving waarin ze acteren sterk zien veranderen. Sterker nog: verandering is een constante factor geworden in de bedrijfsvoering van de achterliggende decennia. Legacy ERP systemen maken het onmogelijk om bij te blijven. Togetr heeft het technologieplatform zo ontworpen dat het open, uitbreidbaar en configureerbaar is, zodat er zo vaak aangepast kan worden als nodig is. Daarnaast biedt Togetr een evergreen architectuur – wezenlijk voor een moderne cloudapplicatie.

Functionele flexibiliteit

Togetr heeft een jarenlange ervaring in de maakindustrie. Togetr biedt HighMix – LowVolume, HighMix – High Volume, Engineer-to-Order, Configure-to-Order, Make-to-Stock typologieën in een applicatie en biedt daarmee krachtige functionele flexibiliteit

Best-in-class – geïntegreerd

In tegenstelling tot ERP-systemen met verschillende applicaties, brengt Togetr de beste configurator, planning en uitvoeringsapplicaties in één krachtig systeem. Daarbij voegt Togetr machine learning, data intelligentie en slimme algoritmiek. Het biedt een krachtige basis om de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. 

Taaksturing

Om productiviteit, eenvoud en doelgerichtheid te garanderen is de basis van Togetr taakgericht. Het goed laten stromen van werk door de organisatie is essentieel voor goede resultaten en marge van bedrijven. Het vereenvoudigt ook het gebruik van de Togetr applicaties.

Ketendynamiek

De meeste maakbedrijven zijn onderdeel van een alles met elkaar verbindende supply chain. Dit betekent dat gegevens eenvoudig in de keten moeten kunnen worden gecommuniceerd. Gegevens zoals plannings-, engineerings- en werkvoorbereidingsgegevens als ook product passpoorten, device history records en kwaliteitsgegevens.

Applicaties:

Togetr ERP omvat de volgende kernapplicaties: Togetr Product Configurator, Togetr Digital Factory, Togetr CRM, Togetr Planning, Togetr Basis. Deze modules kunnen aanvullend op het bestaande ICT landschap worden gebruikt. Togetr ERP kan ook als basis worden gebruikt. 


Systeem focus:

Productie


Contact


+31 318 701016
www.togetr.nl
Alex Wilbrink
awilbrink@togetr.nl

Copyright IPL