Precise Business Solutions Nederland bv

Precise Business Solutions Nederland bv

Systeem: Epicor Kinetic Precise

Bedrijfs informatie

Precise Business Solutions Nederland bv

Precise Business Solutions

Precise Business Solutions is gespecialiseerd in de verkoop van en het verlenen van diensten rondom het implementeren van het Epicor Kinetic (voorheen Epicor ERP) pakket. Precise Business is platinum partner van Epicor en is in de jaren 2013, 2014 en 2018 ook door Epicor gekozen tot “Global Partner of the Year”. Ook is Precise Business Microsoft Gold Partner. Precise Business heeft kantoren in Nederland, Engeland, Australië (Hoofdkantoor) en de Verenigde Staten en vanuit deze verschillende kantoren worden klanten niet alleen lokaal maar ook internationaal ondersteund. Met een team van in totaal ruim 60 medewerkers staat een ervaren organisatie klaar om Epicor ERP in uw organisatie te implementeren als ook bij het dagelijks gebruik van ondersteuning te voorzien.

Onze doelstelling is hierbij “Samenwerken met onze klanten zodat we op basis van de eisen en wensen, slimme oplossingen leveren waarmee de klant zijn doelstellingen kan bereiken.”

Epicor

Het hoofdkantoor van Epicor is gevestigd in Austin, Texas, Verenigde Staten van Amerika en Epicor heeft met de ontwikkeling van Epicor Kinetic een modern ERP systeem in de markt gezet. Epicor heeft daarnaast vestigingen in vele landen, o.a. in Engeland, Duitsland, Frankijk en Zweden. Epicor Kinetic is het resultaat van de bundeling van een gedurende meerdere jaren opgebouwde functionele expertise in combinatie met het gebruik van moderne technologie. Epicor ERP is flexibel in de zin van het kunnen aanpassen van de schaalgrootte maar ook het kunnen aanpassen van het systeem naar eigen inzicht en oordeel. De naam Kinetic is geintroduceerd in combinatie met het vrijgeven van een nieuwe User interface.

Product informatie

Epicor Kinetic Precise 2022,1

Vragenlijst Versie 2023: Gevalideerd
 

Epicor Kinetic

Epicor Kinetic is bij uitstek een pakket dat zich richt op producerende bedrijven met daarbij een mix van de volgende kenmerken:

•             Productie op voorraad (Make To Stock)

•             Productie op klant order (Make To Order)

•             Productie op basis van een configuratie (Configure To Order): de keuze is om de externe configurator KBMax (een CPQ oplossing, geintegreerd met Epicor) dan wel de configurator module in Epicor te gebruiken

•             Engineering en productie op basis van volledige klantspecificatie, (Engineer To Order)

•             Volledig klantspecifiek, in de vorm van projecten

•             Handel en service.

De kracht van Epicor Kinetic is dat vooral de combinatie van de genoemde verschillende kenmerken op een eenvoudige en doeltreffende manier is in te richten.

De applicatie heeft een zeer uitgebreide set gereedschappen tot zijn beschikking om allerhande gegevens op te vragen (queries), maar ook om de schermen naar persoonlijk gebruik aan te passen dan wel eenvoudig velden toe te voegen en door middel van Business Process Methodes aanvullende acties te genereren. Elk productiebedrijf is ten slotte uniek en zal mogelijk de wens hebben om de applicatie naar eigen inzicht en gebruik te willen aanpassen. De met deze tools toe te voegen functionaliteit blijft ook na het installeren van een nieuwe release beschikbaar en zit dus het relea-sebeleid niet in de weg.

Epicor Kinetic is wereldwijd hetzelfde en dus waar het ook wordt geleverd/gebruikt is er sprake van dezelfde software, userinterface en te gebruiken in een taal naar keuze. De applicatie is beschikbaar in ongeveer 30 talen.

Epicor Kinetic is gebaseerd op Microsoft Technology, en maakt gebruik van een SQL database. In de meest recente versie van Epicor Kinetic is ook het gebruik op een tablet, smartphone, mobiele scanner (Android) verder beschikbaar gemaakt (schaalbaar).

Epicor kent tevens de volgende externe oplossingen, al dan niet geïntegreerd dan wel stand alone beschikbaar:

•             CADLink: Integratie met de CAD applicaties/PDM paketten: SolidEdge, Solidworks, FREO, AutoCad/Inventor, etc.

•             Mattec: Integratie met de MES applicatie Mattec en daarin een koppeling met productie machines

•             Financial Planner: Liquiditeitsprognose

•             Spreadsheet server: Financiële rapportages

•             SmartForecasts/ForecastPro: Vraagvoorspelling

•             EDI (o.a. automotive)

•             E-Commerce (incl. productconfigurator op het web) en een dealerportal

•             MS Office integratie

Branchetoepassingen.

Epicor Kinetic wordt vooral gebruikt in de volgende branches:

•             Automotive

•             Lucht- en ruimtevaart

•             Defensie

•             Medische apparatuur

•             Apparaten en machinebouw

•             Metaalbewerking

•             Rubberverwerkende industrie

•             Elektronica

•             Kunststofverwerkende industrie

Epicor in de Cloud

Epicor Kinetic is beschikbaar in de volgende verschillende bekende vormen van installatie:

•             Cloud

•             Managed Hosting Service

•             Lokale installatie (on premises)

Het is hierbij mogelijk om deze verschillende vormen gedurende het implementatie traject gelijktijdig of achtereenvolgens toe te passen. Men kan de vorm van de installatie dus altijd naar wens wijzigen.

Aanvullende Precise modules

Precise Business Solutions heeft een aantal modules toegevoegd aan de standaard Epicor ERP applicatie, deze zijn volledig onderdeel van de applicatie en worden ook door Epicor ondersteund. Dankzij de intensieve samenwerking met de ontwikkelafdeling van Epicor is Precise ook in de gelegenheid deze modules bij de nieuwe releases van de Epicor software gelijktijdig beschikbaar te stellen.

ARM

ARM staat voor Advanced Requisition Management en is bij uitstek geschikt om het gehele besluitvormingsproces te ondersteunen om te komen tot een goedgekeurde investeringsaanvraag, allerhande kosten dan wel aanvulling van de voorraden (purchase to pay). De applicatie kent een volledige integratie met Outlook, maar ook met Epicor Kinetic. Daardoor is het o.a. mogelijk de vastgelegde budgetten in het grootboek te gebruiken om een investeringsaanvraag te beoordelen. Ook kunnen meerdere lagen van goedkeuringsniveau ’s worden ingericht.

Inkoopfacturen proces voor goedkeuring

Deze module ondersteunt het werkproces voor het goedkeuren van een inkoopfactuur. De factuur wordt na het inscannen ter goedkeuring door de organisatie geleid volgens vastgelegde procedures. Na het laatste akkoord wordt de factuur vrijgegeven voor betaling.

POS Point of Sale

De Epicor applicatie kan worden uitgebreid met zogenaamde kassa systemen of POS. Voorraadtransacties en een loyaliteitsprogramma zijn onderdeel van deze module. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van barcodes en scanners om de registratie van ontvangsten en uitgiften te vereenvoudigen. POS is volledig geïntegreerd met de Epicor ERP applicatie.

APM (Uitbreiding Projectenmodule)

De module “uitbreiding projecten” is opgezet voor die bedrijven die grotere projecten uitvoeren in de vorm van bijvoorbeeld contracten. Het beheer van dit type project vraagt inzage in de bestede kosten per fase gesplitst in uren, materialen, uitbestedingen en service werkzaamheden. Ook zijn functies als termijnfacturatie, het bepalen van de omzet op basis van de voortgang van het project (POC) beschikbaar.


Systeem focus:

Van projecten tot klantordergestuurde en standaard productie. Daarnaast ook handel en distributie.


Product screenshots

Contact

Sales
00 31 (0) 79 362 1930
www.precisebusiness.com
Gert Noordam
gert.noordam@precisebusiness.com

Copyright IPL