Het jaarlijks onderzoek naar ERP Software van IPL advies is eind 2016 gestart. IPL Advies onderzoekt jaarlijks ERP Systemen voor Productie en Groothandel. Aan de hand van een zeer uitgebreide vragenlijst evalueert IPL de functionaliteit van meer dan 30 ERP Systemen. IPL valideert de door de ERP Leverancier ingevulde vragenlijst. De vragenlijst die de leverancier voor hun ERP Systeem invullen bestaat uit meer dan 3500 vragen, opgedeeld in 25 categoriseren en meer dan 125 onderwerpen. De resultaten van het ERP Onderzoek zullen Q2 2017 worden gepubliceerd.