Precise Business Solutions

Precise Business Solutions

Systeem: Epicor Precise

Bedrijfs informatie

Precise Business Solutions

Precise Business Solutions is gespecialiseerd in de verkoop van en het verlenen van diensten rondom het implementeren van het Epicor ERP pakket. Precise Business is platinum partner van Epicor en is in de jaren 2013 en 2014 ook door Epicor gekozen tot “Global Partner of the Year”. Ook is Precise Business Microsoft Gold Partner. Precise Business heeft kantoren in Nederland, Engeland, Australië (Hoofdkantoor), Verenigde Staten en Vietnam en vanuit deze verschillende kantoren worden klanten niet alleen lokaal maar ook internationaal ondersteund. Met een team van in totaal ruim 60 medewerkers staat een ervaren organisatie klaar om Epicor ERP in uw organisatie te implementeren als ook bij het dagelijks gebruik van ondersteuning te voorzien.

Epicor

Het hoofdkantoor van Epicor is gevestigd in Austin, Texas, Verenigde Staten van Amerika en Epicor heeft met de ontwikkeling van Epicor ERP 10 een modern ERP systeem in de markt gezet. Epicor heeft daar-naast vestigingen in vele landen, o.a. in Engeland, Duitsland, Frankijk en Zweden. Epicor ERP is het resultaat van de bundeling van een gedurende meerde-re jaren opgebouwde functionele expertise in combi-natie met het gebruik van moderne technologie. Epicor ERP is flexibel in de zin van het kunnen aanpassen van de schaalgrootte maar ook het kunnen aanpassen van het systeem naar eigen inzicht en oordeel.

Onze doelstelling is hierbij “Samenwerken met onze klanten zodat we op basis van de eisen en wensen, slimme oplossingen leveren waarmee de klant zijn doelstellingen kan bereiken.”

Product informatie

Epicor Precise 10

Vragenlijst Versie 9: Gevalideerd
Vragenlijst Versie 10: Validatie gepland

Epicor ERP is bij uitstek een pakket dat zich richt op producerende bedrijven met daarbij een mix van de volgende kenmerken:

• Productie op voorraad (Make To Stock)

• Productie op klant order (Make To Order) • Productie op basis van een configuratie (Configure To Order)

• Engineering en productie op basis van volledige klantspecificatie, (Engineer To Order)

• Volledig klantspecifiek, in de vorm van projecten

• Handel en service.

De kracht van Epicor ERP is dat vooral de combinatie van de genoemde verschillende kenmerken op een eenvoudige en doeltreffende manier is in te richten.

De applicatie heeft een zeer uitgebreide set gereed-schappen tot zijn beschikking om allerhande gegevens op te vragen (queries), maar ook om de schermen naar persoonlijk gebruik aan te passen dan wel eenvoudig velden toe te voegen en door middel van Business Process Methodes aanvullende acties te genereren. Elk productiebedrijf is ten slotte uniek en zal mogelijk de wens hebben om de applicatie naar eigen inzicht en gebruik te willen aanpassen. De met deze tools toe te voegen functionaliteit blijft ook na het installeren van een nieuwe release beschikbaar en zit dus het releasebeleid niet in de weg.

Epicor ERP is wereldwijd hetzelfde en dus waar het ook wordt geleverd/gebruikt is er sprake van dezelfde software, userinterface en te gebruiken in een taal naar keuze. De applicatie is beschikbaar in ongeveer 30 talen.  

Epicor ERP is gebaseerd op Microsoft Technology, en markt gebruik van een SQL database.

Epicor kent tevens de volgende externe oplossingen, al dan niet geïntegreerd dan wel stand alone beschikbaar:

• CADLink: Integratie met de CAD ap-plicaties/PDM paketten: SolidEdge, Solid-works, FREO, AutoCad/Inventor, etc.

• Mattec: Integratie met de MES applicatie Mattec en daarin een koppeling met productie machines

• Financial Planner: Liquiditeitsprognose

• XL Connect/AFR: Financiële rapportages

• SmartForecasts/ForecastPro: Vraagvoorspelling • EDI (o.a. automotive)

• E-Commerce (incl. productconfigurator op het web)

• MS Office integratie Branchetoepassingen

Epicor ERP wordt vooral gebruikt in de volgende branches:

• Automotive

• Lucht- en ruimtevaart

• Defensie

• Medische apparatuur

• Apparaten en machinebouw

• Metaalbewerking

• Rubberverwerkende industrie

• Electronica

• Kunststofverwerkende industrie

Epicor in de Cloud

Epicor ERP is beschikbaar in de volgende verschillende bekende vormen van installatie:

• Public cloud

• Private cloud

• Managed Hosting Service

• Lokale installatie (on premise)

Het is hierbij mogelijk om deze verschillende vormen gedurende het implementatie traject gelijktijdig of achtereenvolgend toe te passen. Men kan de vorm van de installatie dus altijd naar wens wijzigen.

Aanvullende Precise modules

Precise Business Solutions heeft een aantal modules toegevoegd aan de standaard Epicor ERP applicatie, deze zijn volledig onderdeel van de applicatie en worden ook door Epicor ondersteund. Dankzij de intensieve samenwerking met de ontwikkelafdeling van Epicor is Precise ook in de gelegenheid deze modules bij de nieuwe releases van de Epicor software gelijk-tijdig beschikbaar te stellen.

ARM

ARM staat voor Advanced Requisition Management en is bij uitstek geschikt om het gehele besluitvormingsproces te ondersteunen om te komen tot een goedgekeurde investingsaanvraag. De applicatie kent een volledige integratie met Outlook, maar ook met Epicor ERP. Daardoor is het o.a. mogelijk de vastgelegde budgetten in het grootboek te gebruiken om een investeringsaanvraag te beoordelen. Ook kunnen meerdere lagen van goedkeuringsniveau’s worden ingericht.

Inkoopfacturen proces voor goedkeuring

Deze module ondersteunt het werkproces voor het goedkeuren van een inkoopfactuur. De factuur wordt na het inscannen ter goedkeuring door de organisatie geleid volgens vastgelegde procedures. Na het laatste akkoord wordt de factuur vrijgegeven voor betaling.

POS Point of Sale

De Epicor applicatie kan worden uitgebreid met zogenaamde kassa systemen of POS. Voorraadtransacties en een loyaliteitsprogramma zijn onderdeel van deze module. Natuurlijk kun je ook gebruik maken van barcodes en scanners om de registratie van ontvangsten en uitgiften te vereenvoudigen. POS is vol-ledig geïntegreerd met de Epicor ERP applicatie.

Contracten & Services

De module Contracten & Services is opgezet voor die bedrijven die grotere projecten uitvoeren. Het beheer van dit type projecten vraagt een inzage in de beste-de kosten per fase gesplitst in uren, materialen en service werkzaamheden. Ook zijn functies als termijn-facturatie, het bepalen van de omzet op basis van de voortgang van het project (POC) beschikbaar.


Systeem focus:

Van projecten tot klantordergestuurde en standaard productie. Daarnaast ook handel en distributie.


Product screenshots

Contact

Sales
00 31 70 212 37 88
www.precisebusiness.com
Gert Noordam
gert.noordam@precisebusiness.com

Copyright IPL