Unit 4 Business Software B.V.

Unit 4 Business Software B.V.

http://www.unit4.com

ERP Systemen

  • Unit4 Business World 2.5 (Gevalideerd)
  • Unit4 Multivers Extended SP5 (Gevalideerd)

Bedrijfsinformatie

Korte omschrijving

Automatisering mét handelsgeest? Werken met handelsautomatisering van Unit 4 Agresso is kiezen voor een unieke ondernemerspositie: het vermogen om uw organisatie snel aan te passen aan de dynamiek van uw markt. Want als handelsonderneming wilt u marktgericht werken en adequater handelen dan uw concurrenten. U noemt dat succesvol ondernemen. Wij ondersteunen dat door automatisering met handelsgeest. De mensen bij Unit 4 Agresso hebben jarenlang ervaring opgedaan in de handel. Al die kennis vertaalt Unit 4 Agresso naar slimme toepassingen voor uw specifieke situatie. Wij kunnen u bedrijfsbrede oplossingen aandragen waarmee u het volledige handelsproces beheerst. Hoe dat kan? Onze software is ontwikkeld vanuit de logistieke gedachtegang van een handelsonderneming. En nog belangrijker, onze mensen begrijpen hoe het dynamische spel van inkoop en verkoop kan worden gespeeld.

Geschiedenis

Unit 4 Agresso Samenwerken met Unit 4 Agresso staat voor goede zaken doen met een betrouwbare partij. Wij hebben 25 jaar ervaring in het vertalen van uw handel in praktische software. Samen met ons brede dienstenpakket van werkplekbegeleiding tot managementvraagstukken heeft u uw automatisering dan ook in één hand. Als Nederlandse marktleider met een relatiebestand van ruim 600 middelgrote bedrijven biedt Unit 4 Agresso ambitieuze handelsorganisaties een unieke totaaloplossing aan: een automatiseringssysteem mét handelsgeest. Meer informatie over Unit 4 Agresso, Agresso Wholesale en onze referenties in de branche vindt u ook op onze website: http://www.unit4agresso.nl/es.

Produkt-informatie

Unit4 Multivers Extended SP5

Doelgroep

Visie van Unit 4 Agresso op handelautomatisering Bedrijfssoftware dient een handelsorganisatie in staat te stellen snel te anticiperen op trends en ontwikkelingen. Unit 4 Agresso ziet vijf trends die de toekomst van de groothandelsbranche gaan bepalen. Dit zijn: • internationalisatie, • verandering als constante, • organisatie- en procesbeheersing, • sturen op uitzonderingen en • mobiliteit. Wij hebben ons software ontwikkelbeleid afgestemd op deze ontwikkelingen, zodat onze bedrijfssoftware uw organisatie in staat stelt hier goed op in te spelen. Trend 1: Internationalisatie Wij zien een duidelijke trend richting enerzijds internationaal handeldrijven (inkoop- en verkoopactiviteiten) en anderzijds de fysieke aanwezigheid van handelsbedrijven en/of vestigingen over de grens. Onze handelssoftware en onze dienstverlening ontwikkelen zich mee met de trends in de markt en met de activiteiten van onze klanten door het inbouwen van specifieke functionaliteiten voor het internationaal zakendoen. Trend 2: Verandering als constante De 'wereldmarkt' brengt ook een nieuwe dynamiek met zich mee. Dit vergt een grote mate van flexibiliteit van een handelsonderneming. Succesvolle bedrijven zijn in staat om zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden. Dit maakt bedrijfsautomatisering meer dan ooit tot een strategisch instrument. Onze focus is gericht op de groothandelsmarkt en kunnen daardoor snel de vertaling te maken van de technologische ontwikkeling naar praktische bedrijfsoplossingen. Trend 3: Organisatie- en procesbeheersing Er is een toenemende behoefte aan transparantie. Internationale regelgeving als SOX, IFRS, Corporate Governance, GFL zijn hier voorbeelden van, die komen uit de externe omgeving van uw onderneming. Maar ook vanuit de interne organisatie zijn er tal van redenen om rollen, taken, verantwoordelijkheden, kennis en informatie eenduidig vast te leggen. Wij baseren onze software op de verschillende rollen binnen een handelsonderneming, zodat uw medewerkers de juiste informatie op het juiste moment ter beschikking krijgen. Mensen staan centraal in onze handelsoplossing centraal en daarom kunnen zij hun taken optimaal uitvoeren. Trend 4: Sturen op uitzonderingen Financiële en ondersteunende processen kenmerken zich vaak door een repeterend karakter en een beperkte toegevoegde waarde. Het is daarom voor iedere handelsorganisatie van belang om maximale efficiency te creëren in de repeterende activiteiten. Zo kan er meer energie gestoken worden in waardetoevoegende processen. Het sturen op uitzonderingen in de bekende handelspatronen wordt dan ook steeds belangrijker. In onze bedrijfssoftware staat het spel van inkoop en verkoop centraal. De software automatiseert de reguliere orderstroom, signaleert de uitzonderingen en legt de actie bij de juiste personen. Die kunnen dit vervolgens de aandacht geven die het verdient. Trend 5: Mobiliteit De vorige generatie ERP-software was gericht op het intern gebruik en niet ontworpen om op een innovatieve wijze om te gaan met mobiliteit van medewerkers. Mobiliteit is echter standaard geworden. En dit vereist om een geheel nieuwe manier van omgaan met informatie. Onze software maakt voor informatievoorziening geen verschil of dit nu binnen of buiten de bedrijfsmuren is. Informatie kan online worden opgevraagd en vastgelegd. Internet speelt hierbij een cruciale rol, maar er komen ook steeds meer alternatieven voor communicatie binnen handbereik.

Bijzonderheden

Waarom Agresso Wholesale? Met Agresso Wholesale kiezen handelsbedrijven voor een unieke ondernemerspositie: het vermogen om goed te anticiperen op de dynamiek van uw markt. U gaat marktgerichter werken en adequater handelen dan uw concurrenten. We noemen dat automatisering met handelsgeest. Agresso Wholesale biedt daarbij ondersteuning op verschillende strategische gebieden: • Verbeteren van het rendement • Ondersteunen van groeidoelstellingen • Verhogen van de klantloyaliteit • Benutten van flexibiliteit • Uitbouwen van medewerkertevredenheid. Handelsgeest 1: Rendementsverbetering Agresso Wholesale verbetert het rendement op alle niveaus van uw organisatie; van het magazijn en het bedrijfsbureau tot aan de organisatie als geheel. Als u niet precies op de hoogte bent van wat er in uw organisatie speelt, is het onmogelijk om duurzame verbetering tot stand te brengen. Agresso Wholesale heeft mogelijkheden om performance-indicatoren te creëren die de prestaties van uw bedrijf accuraat in kaart brengen. Maar ook op het gebied van goederenstroombeheersing biedt de software tal van simpele maar slimme toepassingen. Zo dringen optimale looproutes, verzamel¬looplijsten en 'cross docking' het aantal handelingen in het magazijn verder terug. Voorstellen voor voorraad¬ontvangsten en opslaglocaties op basis van actuele ABC-classificaties van uw voorraden, bieden u de mogelijkheid efficiënter gebruik te maken van het magazijn. U stroomlijnt de logistieke processen ook op afdelingsoverstijgend niveau. Dankzij de integratie van de verkoop- en inkoopinformatie en alle overige processen die de beschikbare voorraden in de tijd beïnvloeden, worden bijvoorbeeld levertijden automatisch aangepast en u kunt orders efficiënter uitleveren. Handelsgeest 2: Realiseren van groei Groei is een essentiële doel voor elk bedrijf. Dankzij de modulaire opbouw is Agresso Wholesale geschikt voor ieder groeipad met functionaliteiten om verschillende groeistrategieën toe te passen, waaronder: via internet verruimen van de openingstijden bij gelijkblijvend kostenpatroon, of cross-selling en up-selling door adequater omgaan met informatie. De webshop en CRM module zijn volledig met de back-office geïntegreerd, zodat u informatie real-time kunt verwerken. De software heeft functionaliteit in zich die door toepassing van persoons- en functiegerichte rollen informatieschermen biedt. Uw medewerkers krijgen daarmee precies die informatie die nodig is om effectiever te werken. Handelsgeest 3: Klanttevredenheid en –loyaliteit van binnenuit verbeteren "De klant centraal stellen" is een kreet die veel gebruikt wordt als het gaat om het marktgerichter opereren. Dat begint bij vaak uzelf. Bent u in staat om beloften en afspraken na te komen? De beheersing van uw eigen bedrijfsprocessen liggen hierbij aan de basis. U houdt tijd over voor uw klant door deze goed in te richten, onnodige kosten weg te snijden en op rende¬ments¬eisen te sturen. Met andere woorden: "de klant centraal stellen" is een logisch gevolg van het goed op orde hebben van de eigen organisatie. U verbetert de leverbetrouw¬baarheid en verhoogt u uw servicegraad van binnenuit, en speelt u pro-actief in op de wensen van uw klanten. Hierbij zijn klantspecifieke artikel- en kortingstructuren, een volledig met de back-office geïntegreerde webshop, flexibele informatieschermen en een retourenproces met workflow en uitgebreide informatievoorziening enkele van de praktische instrumenten die Agresso Wholesale biedt. Handelsgeest 4: flexibel reageren op veranderingen Tal van externe factoren zijn van invloed op het beleid en de strategie die u voert. Goed anticiperen betekent succes. Ons doel: uw organisatie te zien floreren door de verwezenlijking van uw visie op succes. Wij ondersteunen die visie met software die zich niet alleen aanpast aan de behoeften van medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie, maar ook aan hun individuele strategieën en methoden. Gemiddeld ondergaan organisaties ieder jaar tenminste één grote verandering. Dat betekent dat ook de bedrijfssoftware jaarlijks moet kunnen meeveranderen om dat te onder¬steunen. In de praktijk blijkt traditionele ERP-software dat echter alleen te kunnen na langdurige aanpassingstrajecten. Agresso Wholesale biedt organisaties de mogelijkheid om zich eigenhandig, juist ook ná de imple¬mentatie, snel te kunnen blijven aanpassen aan de voort¬durend veranderende omgeving. Handelsgeest 5: Tevreden medewerkers zorgen voor tevreden klanten Software alleen kan er niet voor zorgen dat een organisatie goed functioneert – het zijn de mensen die het verschil maken. Daarom is Agresso Wholesale de meest flexibele en mensgerichte oplossing die er momenteel op de markt is. Gemotiveerde en goed geïnformeerde mensen vormen de basis om uw organisatie 'er bovenuit te laten springen'. Grote betrokkenheid van medewerkers bij de organisatie verbetert niet alleen de onderlinge samenwerking, het draagt ook bij tot een lager ziekteverzuim. Agresso Wholesale helpt bij het verbeteren van de informatievoorziening en het delegeren van verantwoordelijkheden. Onze software heeft een uitgebreid systeem van auto¬risa¬ties waarmee u verantwoor¬delijk¬heden kunt delegeren op een zeer gecontroleerde wijze. Medewerkers krijgen hierdoor zeer gericht, precies die informatie die zij nodig hebben om hun werkzaamheden sneller en effectiever uitvoeren.

Geplande ontwikkelingen

Standaard voor de handel Agresso Wholesale is ontwikkeld vanuit de logistieke gedachtegang van een handelsonderneming. De mensen bij Unit 4 Agresso hebben jarenlang ervaring opgedaan in de handel. Al die kennis vertaalt Unit 4 Agresso naar slimme toepassingen voor uw specifieke situatie. Wij kunnen u bedrijfsbrede oplossingen aandragen waarmee u het volledige handelsproces beheerst. De gebruikers van onze software hebben rechtstreeks contact met de leverancier/producent van de software. Dat is een uniek gegeven waardoor de toekomstige ontwikkelingen ‘door de handel, voor de handel’ blijven. Door de focus op handelsbedrijven is de functionaliteit afgestemd op het gebruik. Dit maakt Agresso Wholesale eenvoudig en een korte doorlooptijd te implementeren. Uw handel gaat in die periode immer gewoon door. Omdat Agresso Wholesale een standaardapplicatie is, blijven de kosten voor licenties, eventueel maatwerk, imple¬mentatie, release-updates en beheer relatief laag. Gedetailleerde informatie over de modulefunctionaliteiten is beschikbaar in onze management checklists.

Ontwikkelingen op lange termijn

Slimme toepassing van technologie In de filosofie van Unit 4 Agresso hoort technologie ten dienste staan van de doelstellingen van een moderne onderneming: mede¬werkers op alle niveaus van de organisatie de middelen in handen geven om de ambities van het bedrijf te realiseren. Agresso Wholesale levert informatie die toegespitst is op specifieke bedrijfsfuncties, afdelingen of diensten, direct aan de eindgebruikers via eenvoudig te volgen informatiepagina’s. Daarnaast is de gebruikersinterface rolgebaseerd en kan deze worden ingesteld op de behoefte van verschillende typen gebruikers. De leercurve voor gebruikers is kort en invoering van het systeem in de gehele organisatie hoeft dan ook niet veel tijd in beslag te nemen. Met het verstrijken van de tijd verandert ook de manier waarop mensen hun werk doen. Daarom hebben wij er bij het ontwikkelen van Agresso Wholesale rekening mee gehouden dat medewerkers moeten kunnen werken op een manier die hen het beste past, waar het hen het beste past. Agresso Wholesale biedt u de flexibiliteit. Bovendien kunnen gebruikersschermen worden gemodelleerd naar de specifieke behoeften van de diverse typen gebruikers.