Quartess SCS

Quartess SCS

http://www.quartess.eu

ERP Systemen

  • Infor CloudSuite Industrial (CSI) 9.1.0 (Gevalideerd)
  • Infor Visual ERP 9.0.0 (Gevalideerd)

Bedrijfsinformatie

Korte omschrijving

Quartess SCS is als automatiseringsbedrijf gespecialiseerd in de verkoop, implementatie en after sales service van business software voor de MKB maak industrie in de Benelux.
Quartess biedt standaard producten aan van gerenommeerde leveranciers. Daarbij kiezen wij overtuigd voor één product per software categorie, waarbij wij ons richten op ERP, BI en Asset Management/Service Management.

Quartess is de Benelux partner van Infor Global Solutions voor de Infor ERP Visual™ productlijn sinds 1999. Het ERP-systeem Infor ERP Visual™ is het bekendste product hiervan met wereldwijd ruim 4200 (ytd 2009) implementaties. Daarnaast is Quartess de Benelux partner voor Infor Enterprise Asset Management Software (EAM) en van Vanguard Business Analytics (deel van Exact Software) voor de Business Intelligence software ’Graphical Performance Series’(GPS).

Onze slogan ‘Focus op diepgang’ illustreert in één zin wat u van ons kunt verwachten. De medewerkers van Quartess beschikken over diepgaande kennis en ruime ervaring als het gaat om de specifieke logistieke en financiële processen van ondernemingen in onze doelgroep. De software producten die wij voeren bieden brede en diepgaande functionaliteit. Deze combinatie van kennis, ervaring en software product maakt Quartess tot een aantrekkelijke partner voor u en stelt ons in staat te werken volgens het concept van de risicoloze implementatie waarbij fit van de software, duur van de implementatie en aantal benodigde consultancy dagen wordt gegarandeerd.

Quartess’ leverancier Infor Global Solutions is een wereldwijd opererend, groot en sterk groeiend software concern. Met een jaaromzet van circa 2 miljard US$ (FY 09) en wereldwijd meer dan 70.000 opdrachtgevers is Infor onbetwist marktleider in het ‘midden en klein segment’. Een ruime 40% van de omzet wordt in ‘EMEA’ gerealiseerd. Infor ERP Visual™ is voor Infor een wereldwijd key product voor de MKB discrete maakindustrie.
 

Produkt-informatie

Infor Visual ERP 9.0.0

Beschrijving

Vanaf de eerste versie van Infor ERP Visual™ is het doel geweest de maakindustrie een betere ondersteuning te bieden dan de van oudsher MRP-gebaseerde ERP-systemen dat deden. Dit vanuit de wetenschap dat MRP als besturings-concept is ontwikkeld voor organisaties die een standaard product in zo groot mogelijke series op voorraad produceren en de klant vanuit die voorraad beleveren.

Indien het Klant Order Ontkoppel Punt (deels) verder de organisatie in ligt bijvoorbeeld bij assemblage, productie of engineering, is MRP-gebaseerde materiaal- en capaciteitsplanning alleen niet toereikend. Het heeft als kenmerk dat de ‘anonieme vraag’ wordt ingevuld met een ‘anonieme levering’. Dit heeft als nadeel dat de praktische besturing van de diverse bedrijfsprocessen met het ERP systeem lastig wordt. Daardoor dragen alleen MRP gebaseerde software systemen niet bij tot het zo effectief mogelijk produceren voor EtO/MtO/AtO organisaties. Dat is gebleken uit vele onafhankelijke onderzoeken.

Infor ERP Visual™ is dan ook gebaseerd op een ander principe: geen onafhankelijke materiaal- en capaciteitsplanning, maar één geïntegreerde activiteiten gestuurde planningsmethodiek. Hierop is patent verkregen in 1998. Infor ERP Visual™ is als ERP-systeem dus ontwikkeld vanuit de manufacturing invalshoek en niet vanuit bijvoorbeeld een financiële invalshoek.

Manufacturing volgens de verschillende logistieke typologieën, in de diverse branches is en blijft voor Infor Global Solutions en Quartess SCS met Infor ERP Visual™ ook vandaag de focus. Dat een deel van die productie elders plaatsvindt is uiteraard geen probleem.

De activiteiten gestuurde basis van Infor ERP Visual™ is nog steeds een belangrijk uitgangsprincipe. Infor ERP Visual™ biedt daarmee de mogelijkheid een product of project te definiëren in samenhangende en afhankelijke activiteiten. Activiteiten die door de organisatie (of haar toeleveranciers) moeten worden gerealiseerd. De aansturing van deze activiteiten is cruciaal voor de prestatie van uw organisatie.
 

Doelgroep

Quartess SCS richt zich met de Infor ERP Visual™ producten op automatisering van de discrete maakindustrie (assemblage en/of productie) in het MKB, specifiek die bedrijven die (deels) ordergestuurd en/of projectmatig werken. Zowel de ’backoffice’ als de ‘frontoffice’ zijn met behulp van de Infor ERP Visual™ software geïntegreerd te automatiseren.

Ondernemingen in het MKB spelen vaak een cruciale rol in de supply chain. Korte en betrouwbare levertijden in combinatie met optimale communicatie met toeleveranciers en afnemers zijn daarbij bepalend voor het rendement en de continuïteit van de onderneming. Daarnaast wordt de MKB maakindustrie in sterke mate geconfronteerd met het gegeven dat lokaal produceren duur is, waardoor productie activiteiten worden verplaatst naar lage lonen landen.

Quartess SCS levert de MKB maakindustrie ERP-software waarmee men in staat is de organisatie zo effectief mogelijk te laten werken. Infor ERP Visual™ biedt een grote mate van gebruiksgemak door intuitieve- en aanpasbare schermen. De standaard Workflow functionaliteit is behulpzaam bij het geautomatiseerd laten aflopen van bedrijfsprocessen. De softwarematige ondersteuning van ondermeer (optioneel) Lean Manufacturing en/of Theory of Constraints helpt bij ‘optimaal produceren’. Daarmee wordt een sterke rol in de supply chain gediend en tegelijkertijd de kostprijs van de productie verlaagd. Dat is pure noodzaak vanwege de concurrentie met lage lonen landen.
 

Automatisering

Infor ERP Visual kan zowel lokaal bij de opdrachtgever worden geinstalleerd als ook  hosted gebruikt worden. In het laatste geval wordt de software in een datacentrum geinstalleerd en heeft de gebruiker via het web toegang.

Bijzonderheden

Kenmerkend voor Infor is de nadruk op product ontwikkeling volgens het ‘Enrich, Extend and Evolve principe’. Hiermee geeft men invulling aan de slogan ‘We make software better’.

Service Oriented Architecture (SOA) is daarbij een sleutelbegrip. Hierbij wordt de software componentgewijs opgebouwd. De componenten bieden functionaliteit voor deelprocessen (bijvoorbeeld ‘verkoop order invoer’) en werken geïntegreerd met elkaar samen via een centrale communicatielaag. Alle componenten samen vormen de totale applicatie.

Het voordeel is dat u hierdoor de flexibiliteit krijgt om een component te vervangen of toe te voegen zonder verstoring van ongewijzigde bedrijfsprocessen. Een geheel ander principe dus dan de aloude totale migratie naar een nieuwere versie van de gehele software die tot nu toe nodig is om van nieuwe functionaliteit te kunnen profiteren. Infor ERP Visual™ is ‘SOA-enabled’.
 

Geplande ontwikkelingen

Vanuit de visie dat samenwerking in de keten voor bedrijven nog veel belangrijker gaat worden dan het nu al is, zet Infor verder in op Service Oriented Architecture gebruik makend van de open OAGIS standaard. Open betekent hier dat voor de communicatie tussen systemen gekozen is voor de 'taal' die OAGIS (zie www.oagis.org) heeft gedefinieerd. Iedereen kan deze communicatie standaard gebruiken.

Verder zullen software componenten beschikbaar komen die samenwerking in de keten ondersteunen en internationaal gebruik van de systemen gemakkelijker maken.

Nieuws

Vestigingsplaatsen en contactpersonen

Quartess SCS

Wanraaij 4

6673 DN Andelst

www.quartess.eu

Ing Jan Muller

Directeur

sales@quartess.eu

Telefoon: +31 488 470 165

Fax: +31 488 470 167