Fase 3: Invoering van de nieuwe processen bij de ERP-implementatie

Een nieuwe ERP-implementatie of zelfs de vervanging van een bestaande ERP-systeem is een grote kans voor uw bedrijf, maar betekent ook een risico. Het nieuwe ERP-systeem heeft veel veranderingen tot gevolg. Het risico neemt toe met de onervarenheid van het projectteam, omdat een ERP-implementatie een complexe aangelegenheid is. Door gebruik te maken van de ervaring van onze adviseurs kunt u dit risico aanmerkelijk terugbrengen.

Wij kunnen u begeleiden bij de implementatie van het gekozen ERP-systeem door deel te nemen in de stuurgroep, uw eigen project manager te ondersteunen of het project team te helpen in de vertaalslag van het beoogde proces naar de inrichting van het ERP-systeem. Wij versnellen het maken van keuzes en intermediëren waar nodig in verschillen van inzicht tussen u en uw leverancier.

We kunnen u ondersteunen in het scala aan activiteiten dat tijdens een ERP-implementatietraject aan de orde komt:

 • Opstellen van een gedetailleerd implementatieplan, met in het bijzonder aandacht voor de fasering: wat gaan we in welke volgorde invoeren
 • Inrichten van de projectorganisatie en bemensing van de projectgroep en de werkgroepen
 • Project management: bewaking scope en budget
 • De ontwerpfase: het samen met u en de leverancier in detail uitwerken hoe de processen met behulp van het gekozen ERP-systeem zullen gaan verlopen. Hier bouwen we voort op de procesbeschrijvingen in Fase 1 zijn opgesteld.
 • Opleiding van de kerngebruikers
 • Inrichting van het ERP-systeem
 • Voorbereiding en uitvoering van de datamigratie
 • Opstellen van testscripts en een testplanning
 • Uitvoeren van de testscripts en het oplossen van daarbij optredende problemen
 • Integraaltest
 • Voorbereiding Go Live
 • Go-Live
 • Nazorg

Vanuit onze ruime ervaring met ERP-implementatieprojecten kunnen wij u met raad en daad bijstaan in dit uitdagende traject.